ELS FENICIS

Al segle VIII a.C. els fenicis van arribar al sud de la Península Ibèrica on van fundar diferents establiments, com Gadir (Cadis).

Segons les fonts escrites, va ser Gadir (la actual Cádiz) la primera colònia fenicia en la Península, fundada fins l´any 1100 a.C.

Les principals ciutats fundades pels fenicis van ser Abdera (Adra, Almería), Sexi (Almunyecar, Granada) i, per dalt de elles, Gadir. L'importància estratègica d'aquest últim emplaçament la situava l'estret de Gibraltar i servia de lanzadera per a la navegació de l'Atlàntic; de fet, es sap que els fenicis pugueren arribar fins a les Illes Britàniques.

La seua cercania al regne dels Tartessos la va convertir en el gran centre comercial fenici en eixe territori.

ACTIVITAT 1
VERDADER O FALS:


Els fenicis van fundar Gadir.


Verdadero Falso
Icono IDevice AUTORA
NADIA MARTÍNEZ SALES