NOTÍCIES

En aquest apartat us oferim tot allò que anem fent en el centre i les convocatòries que van apareixen al llarc del curs: ajudes de menjador,ajuda de llibres, peíode de matriculació etc.

Pegueu-li alguna ullada de tant en tant i prengueu interés per aquest apartat.

BENVINGUDA

Ens complau donar-vos la benvinguda a la pàgina web del CEIP. Jaume I i agrair-vos la vostra visita, interés i aportacions perquè siga dinàmica i oberta als canvis que sense dubte anirem introduint.

Volem fer d'aquest portal una eina útil per accedir a les informacions i serveis que pensem són de gran interés per a la comunitat educativa.

El que pretenem es apropar més el centre a les families i que des de la intimitat del llar puguen accedir a les nostres informacions, notícies etc., i també animar-vos a treballar per a la millora de l'ensenyança en general i la del nostre centre en particular.

La pàgina ha de ser un motiu més d'informació, d'unificar criteris, un lloc on ressaltar les coses positives que fem. Mai la utilitzarem per a criticar ni menysprear a ningú: institució, persona física, etc.

Si en algun moment, per un comentari, foto, enllaç, etc., que puga aparéixer, algú se sent perjudicat, que ho notifique a Secretaria i es procedirà ràpidament a esmenar-ho.

Nules, setembre de 2010

El director.

Agustín González

 

AJUDES LLIBRES DE TEXT CURS 2011/2012

Per aquells alumnes que hagen de realitzar durant el curs 2011/2012 els estudis de PRIMER DE LA ESO.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS

EL 31 DE GENER, EN SECRETARIA

 

QUALITAT : HEM ALCANÇAT EL NIVELL II

MAPA DE PROCESSOS:

MISSIÓ - VISIÓ - VALORS

PONÈNCIA CEFIRE

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

 

Ampliat Secció d'Actividats

CIRCULAR MENJADOR Curs 2010/2011

CIRCULAR INICI DE CURS 2010/2011

CALENDARI ESCOLAR 2010/11

LLIBRES DE TEXT

DOGV - DOCV - UJI - BOE

NULES: EL NOSTRE POBLE

 

Actualitzat GENER 2011