Apartat :

   Etapes educatives

Títol de la pàgina :   J) Acta d'assemblea d'alumnes 08-11-2012

ACTA D'ASSEMBLEA DEL 08 DE NOVEMBRE DE 2012

Alumnes presents:

1r A: Lluís Blázquez

1r B: Álex Rodríguez

1r C: Dani Gutiérrez

2n A: Pau Igea

2nB: Consol Cano

2n C: Ángela Luna

3r A: Sara Rodilla

3r B: Daniel Rodríguez

3r C: Miquel León

4t A: Álvaro López

4t B: Andrea Zafra

4t C: Irene Arias

5è A: José Ignacio García (secretari)

5è B: Selena Castaño

5è C: Helena Ruíz

6è A: Joan Díaz

6è B: Iván Aparicio.

6è C: Eva López

mestres assistents:

Cap d'estudis: Susi Barea.

Moderador: Joan M Peris1.- Pau de segon A diu que hi ha xiquets que s'obliden de tornar les joguines quan avisen per megafonia.

2.- Álvaro diu que els encarregats juguen davant del magatzem i no donen joguines, per la qual cosa atasquen la cua, i els xiquets passen molt de temps de pati sense jugar.

3.- Andrea demana que el taller de música en el pati del menjador el facen també els de 4t B. Susi parlarà amb Félix per veure com fer-ho, però el problema és que els amplificadors no funcionen bé.

4.- Jose Ignacio demana més balons blans en les "paraetes", dos per curs almenys. Pensa que així es solventaran alguns problemes de joc a l'hora del pati.

5.- El pestell del lavabo de la dreta del servici de xiques del pati, s'ha partit.

6.- Hi ha xiquets que fan un mal us de les cordes i els cèrcols de la paraeta. Joan i Javi recordaran les normes d'us de les joguines. Joan parlarà amb els tutors per si detecten estes conductes en alguns alumnes.

7. La comissió de convivència posarà cartells en els servicis per a recomanar als alumnes que tiren sempre de la cadena i no els embruten, ja que han rebut queixes d'alguns representants de l'assemblea.

8. Un representant avisa que el ferrollat de la porta del gas de vegades està atascat, que cal ficar-li oli o antioxidant, ja que quan s'encala un baló costa d'obrir-lo.

9. Es demana als representants que arrepleguen en les respectives classes propostes d'activitats per a la celebració escolar del nadal.

10.La propera assemblea serà el 22 de novembre de 2012.