Apartat :

   Etapes educatives

Títol de la pàgina :   E) Acta d'assemblea d'alumnes 30-01-2014

ACTA D'ASSEMBLEA DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2014

Alumnes presents:

1r A: no assistix

1r B: Sergio Zafra

1r C: Juan Jiménez i Martín Álvarez

2n A: Marcos Aragón

2nB: Alexander Rodríguez

2n C: No assitix

3r A: Natalia Sánchez

3r B:  Frank F Perugachi

3r C: Hugo Garcia

4t A: Minerva Peris

4t B: Azahara Aleixos

4t C: Josevi Cebollada

5è A: Carolina Campos

5è B: Andrea Zafra (secretària)

5è C: Irene Arias

6è A: Lili Recean

6è B: Arantxa Torromé.

6è C: Cristina Escrig.

mestres assistents:

Cap d'estudis: Susi Barea.

Mestre: Joan M Peris


0. Lectura acta anterior

1. Fran de 3r B sol·licita una clau d'un armari de la seua aula, per a poder guardar material de treball i tancar-lo. També sol·licita una pilota en la paraeta per a 3r B. Joan contesta que ja tenen una pilota nova per a la seua classe, ja que les va reposar després de nadal.

2. Azahara de 4t B diu que s'han trobat una compresa tirada en el servici de les xiques de segon cicle del primer pis. Susi contesta que a part de que totes han de tenir la higiene de llançar estes deixalles en la paperera habilitada per a estes coses, no enten com ha pogut aparèixer en estos servicis, que ho averiguarem. Lili de 6è A comenta que en el servici de les xiques del menjador de vegades es troben la paperera abocada per terra. Susi contesta que els monitors recordaran normes de menjador, però que la neteja dels servicis és cosa de tots i a tots ens toca avisar si deiem a alumnes que fan estos actes.

3. Josevi de quart C diu que una aixeta del servici dels xics de 4t (primer pis), s'atasca i no para d'eixir aigua. Joan diu que li ho comunicaran al director.

4. Andrea de 5è B diu que en el servici del menjador de les xiques, falta el pestell de tancar per dins del wc de la dreta.

5.  Irene de 5è C diu que en el servici del menjador, del Wc de l'esquerra brolla aigua per baix de la taça. També diu que falta un mànec en este mateix Wc.

6. Lili  de 6è A diu que a l'hora del menjador es fan jocs masa infantils per a ells. Al menys eixa és l'opinió de la majoria de la seua classe. Joan contesta que l'agradaria sentir la versió dels monitors per arribar a una solució.

7. Arantxa de 6è B diu que a la seua classe li agradaria més celebrar Falles que Carnestoltes. Susi explica perquè es tria Carnestoltes per a aquest curs, i és que és una decisió de claustre en funció de les dates en les que es celebren estes festivitats, i per què s’intenta que s’alternen cada curs una diferent. Arantxa també trasllada la petició dels seus companys de que el centre adquirixca balons de bàsquet per al pati del menjador. Joan contesta que és voluntat dels mestres d’EF que els alumnes disposen tant en “la paraeta” del menjador com en la del pati, de balons de bàsquet especials, ja que són menys durs i pesats que els reglamentaris.

8. Cristina de 6è C diu que als seus companys no els agrada la idea de disfressar-se amb una màscara que represente un colom. Joan pregunta que quina és la seua proposta, però Cristina diu que no ho han parlat. També sol·licita que els WC del servici del pati tinguen llum. Susi diu que ja en tenen, però Cristina diu que no funcionen, que deuen estar foses.

9. Joan diu que la idea és fer una assemblea per mes, a no ser que es convoque alguna reunió extraordinària.