Apartat :

   Etapes educatives

Títol de la pàgina :   C) Assembla d'alumnes 18-12-2014. Segona del curs 14-15

ALUMNES ASSISTENTS:

1r A: Mansur Lucha-A Belda

1r B: Mireia Forment

1r C: Fernando Garrido

2n A: Nerea Martín

2n B: Miguel del Barrio i Noa català

2n C: Ariadna Glez

3r A: Luis Blazquez

3r B Daniela Jiménez

3r C: Alexis Martínez

4t A: Ivan Torrijo

4t B: Alexia Domínguez

4t C: Andrea Barrull

5è A: Llelmi Muenango

5è B: Noa Giménez

5è C: José Vte. Cebollada

6è A: Mireia Fdez.

6è B: David Fuentes

6è C: Irene Arias


MESTRES ASSISTENTS:

Na Susi Barea Salado

En Joan M Peris Cintero


0. Lectura de l'acta anterior.

1.Mansur de primer A, diu que els xiquets de segon A els encalen els balons a propòsit a l'hora del pati. Joan parlarà sobre el tema amb els xiquets de segon implicats en el cas, i ho farà en l'hora d'EF.

2. A Mireia Forment, representant de primer B, li agradaria que es mirara si es poden posar gronxadors ("columpios") en el pati de primer i segon. Susi diu que ho estudiaran en l'equip directiu. Tanmateix avança que posar instal·lacions d'aquest tipus suposa una dificultat per què lleva espai a un pati amb molts xiquets que ho necessiten. A més a més haurien d'instal·lar-se'n molts per a satisfer a tots els xiquets.

3. Fernando Garrido de 1r C manifesta la seua disconformitat en estar sense eixir al pati quan molts xiquets han acabat de dinar. Diu que les monitores els castiguen injustament molt de temps, quan són uns pocs els que la armen. Susi diu que l'orde en el menjador és fonamental per a que tots acaben be de dinar. Respecte al càstig diu que parlarà amb les monitores, però que ella, que ha anat moltes vegades al menjador, el que ha vist és que tot i que alguns xiquets ja han acabat de dinar, molts no ho han fet, i que criden massa, o xarren durant el dinar, cosa que fa que es retrase l'eixida. A ells els pot parèixer que esperen durant hores, però en realitat estan només 10 minuts fins que formen cap a la classe.

4. Alexis de 3r C es queixa que a l'hora del pati, els de quart no respectem el calendari d'organització del camp de futbol sala. Joan parlarà d'esta incidència amb Javi, el mestre d'EF de quart, i ell mateix amb els alumnes de tercer.

5. els alumnes de 5è es queixen de que estan molt de temps castigats en el pati, a l'hora del menjador. Susi els diu que no es tracta d'un càstig si no d'una atenció a l'orde per a evitar conflictes en el joc lliure, i així poder organitzar les activitats. Susi parlarà amb les moniteres per si hi ha cap altra incidència.