Apartat :

   Etapes educatives

Títol de la pàgina :   B) Acta d'assemblea d'alumne 14-03-2016. Quarta del curs 15-16

ALUMNES ASSISTENTS

1r A Voro Simeón

1r B Rubén Romance

1r C Mario Escalante

2n A Fran Leal

2n B Álvaro García

2n C Mireia Conrado

3r A Vicent Navarro

3r B Hugo Garcia

3r C Arianna González

4t A Alberto Rodríguez

4t B Olga Martínez

4t C Jose Vicente

5è A Alicia Corbalán

5è B Andrea Ortuño

5è C David Santo

6è A Pau Rocati

6è B Lorena M. Ruta

6è C Adina M.ª Nica (secretària)


MESTRES ASSISTENTS


Na Susi Barea Salado

En Joan M. Peris Cintero


0. Lectura de l'acta anterior. Es repasen les propostes de millora de la sessió anterior que s'han assolit.

 1. Vicent Navarro de 3r A proposa que els alumnes de segon cicle vagen a menjar-se la mona fora del recinte escolar, d'excursió, com van a fer els alumnes de primer cicle.

2. Susi Barea, la cap d'estudis, comunica als representants d'alumnes, que de primer a quart de primària, estan elaborant un mocador pasqüer per al dia 23 de març, dia en que es menja la mona en el cole. A la pregunta d'Alicia de què fan els que no són de menjador, Susi respon que igualment poden dur un mocador de casa, o si parlen amb un company de menjador, que els facen un a ells, si sobren mocadors. Susi ho parlarà amb els mestres.

3. Un alumne pregunta si es poden dur caniques al cole. Susi Barea respon que això sempre dependrà de la tutora de cada classe i els conflictes que puga ocasionar el mal ús d'eixe material. A més els representants comuniquen que en el menjador no els deixen dur caniques. Joan els diu que el problema no són les caniques, sinó el seu mal ús o la falta de respecte a les normes de joc pactades.

     A més Joan comunica als/les representants d'alumnes que hi haurà jocs tradicionals en la paraeta, després de pàsqua, entre ells les caniques, on cada alumne/a podrà demanar una canica i tornar-la quan avisen els encarregats de la paraeta. També recorda que qui perga o no torne la canica haurà d'estar d'un dia a una setmana, depenent de la reincidència, sense jugar amb joguines de la paraeta. A més la normativa del cole (RRI) diu que s'ha de pagar o comprar aquell material del cole que es trenque o perga pel seu mal ús.

     Susi també recorda que no es poden dur al cole caniques més grans que un bolintxe, és a dir, 2 cm de diàmetre, res de dur caniques del tamany d'una pilota de pin pon o de tennis. Són molt perilloses pel seu pes.

4. Un representant de 6è avisa a Joan que falten xanques (zancos) en la paraeta de 4t, 5è i 6è, que demanen molt aquesta joguina. Joan diu que mirarà d'incorporar o reposar nou material després de pàsqua.

5. Alicia Corbalán comenta que de vegades els encarregats de la paraeta del gimnàs no trauen el paper higiènic com ja quedàrem. Joan diu que parlarà amb els seus mestres per a que faça un recordatori als encarregats de paraeta.

6. Sense més punts, Joan i Susi tanquen la sessió acordant amb l'alumnat representant, que més avant fixaran una altra data de reunió d'assemblea d'alumnes.