Apartat :

   Etapes educatives

Títol de la pàgina :   P) Acta d'assemblea del divendres 18 de Nov de 2011Alumnes assistents:


1r A: Alicia Corbalán

1r B: Bethlehm Jiménez

1r C: Marta Picher

2n C: Carlos Macias

3r A: Víctor veleninov i

Emi Bacioiu

3r B: Hugo F i

3r C: Irene Arias

4t A: Julia G

4t B: Guillem Llopis

4t C: Sergio G

5è A: Rubén Pradas

5è B: Adrián Hoyos

5è C: Pablo S

6è A: Jairo M

6è B: Alicia P

6è C: Ainoa N.


mestres assistents:


Cap d'estudis: Susi Barea.

Moderador: Joan M Peris


absents:


representant de 2n A

representant de 2n B


Ordre del dia i temes tractats

1. S'ha donat la benvinguda als nous representants que no assistiren a la primera convocatòria i s'ha explicat l'ordre del dia.

2. Hem triat mitjançant votacions públiques a la secretària o secretari  de l'assemblea, amb el resultat de 6 vots per a l'alumne Guillem Llopis de 4t B, i 10 vots per a l'alumna Ainhoa Navarro de 6è C; per la qual cosa queda com a secretària Ainhoa N. i com a vicesecretari Guillem Ll.

3. S'ha entregat material necessari per a l'assemblea als representants: Llibretes, bolis, carpetes i les normes d'assemblea.

4. S'ha explicat què és el que ha de fer la secretària.

5. Aleshores, s'ha fet la foto de constitució de l'assemblea 2011-2012, i convoquem la següent assemblea per al proper divendres 2 de desembre de 2011.