Apartat :

   Etapes educatives

Títol de la pàgina :   O) Acta d'assemblea del 20 de gener de 2012

ACTA D'ASSEMBLEA DEL 20 DE GENER DE 2012

Alumnes presents:

1r A: Alicia Corbalán

1r B: Bethlehm Jiménez

1r C: Laura

2nB: Azahara

3r A: Emi Bacioiu

3r B: Hugo F

3r C: Irene Arias

4t A: Julia G

4t B: Guillem Llopis

4t C: Sergio G

5è A: Rubén Pradas

5è B: Adrián Hoyos

6è A: Carolina

6è B: Alicia P

6è C: Ainoa N.

mestres assistents:

Cap d'estudis: Susi Barea.

Moderador: Joan M Peris

absents:

2n A: absent
2n C: absent
5è C: absent


  1. lectura d’acta anterior.
  2. Hi ha alumnes que xuten intencionadament els balons contra la pared del nou menjador escolar, acte que molesta molt als alumnes que dinen dins. S'adverteix que es sancionarà als alumnes de 5è i 6è que continuen amb aquesta conducta que va en contra de les normes de convivència.
  3. Queda prohibit el llançament de pedres durant el pati o menjador. Es sancionarà als alumnes que no complixquen esta norma de convivència.
  4. Propostes per a que els xiquets de 5è juguen a futbol en una pista, ja que ara no tenen zona de futbol per què està ocupat pel nou menjador:
              - A l'hora del pati jugaran també en la pista de futbol els alumnes de 5è quan els toque al curs de 6è que tinga la seua mateixa lletra, es a dir: 5è A junt a 6è A, 5è B junt a 6è B, etc...
              - A l'hora del menjador, els alumnes de 5è que els toque pista de futbol, podran anar a la pista de futbol de 3r i 4t per a jugar, ja que estos estaran dinant.

     4. Guillem proposa que fiquen menys deures els caps de setmana. Joan opina que és una qüestió d'organització del temps en casa. Tots podem disposar d'una hora al dia de realització de deures.
    5. Es convoca assemblea per al proper divendres 3 de febrer.