Títol :

  Altres instal·lacions del centre

Autor :   CEIP SANT MIQUEL de Llíria
E-mail :   cpsant_miquel@yahoo.es
Data :   4/8/2009

Els alumnes disposen d'una zona coberta d'espera al transport escolar