Títol de la pàgina :   Segon cicle

ENLLAÇOS A BLOGS EDUCATIUS

- El Blog de Tercero de Carlos (cast)
- Vedoque (jocs online totes les matèries)(cast)(eng)
- Relaxació: Foc relaxant en la teua PDI
- Jueduland (jocs online per a totes les matèries i cicles)(cast)
- Repositori de recursos per a PDI (Notebook i scrapbook(e-beam)

 ENLLAÇOS BLOGS MATEMÀTIQUES

- Proyecto Gauss

- Biblioteca de manipuladores vituales

- Descartes

- La calculadora

- Enriching Mathematics

- aprendiendo matemáticas

- web gobierno de Canarias: peso i masa

- web gobierno de Canarias: longitud

- Web gobierno de Canarias: longitud2


- Web gobierno de Canarias: SUPERFICIE
- XTEC- didactmaticprimaria

- domino.notebook

- Retalls de taula numérica.notebook

- Carrera_geni.notebook

- Enigmes_matematics.notebook


- Pentominos.notebook

- Bloques geométricos.notebook