46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   
Organización. Presentación

Menu. Organización
  
  


MATRÍCULA CURS 2017-2018

NOTA: MATRICULACIÓ D'ALUMNES PER AL CURS 2017-2018

Benvolguda família:

          Durant els dies 22 al 29 de maig de 2017 es realitzarà la SOL·LICITUD de plaça ( i del 20 al 29 de juny la matriculació) d'alumnes en edat d'escolaritzar per primera vegada (nascuts en 2014) o d'aquells que desitgen canviar de centre, a qualsevol col·legi de la localitat.

           En la següent taula teniu tots aquells documents necessaris tant informatius com de sol·licitud d'admissió en educació infantil i educació primària. Hem preparat en la primera filera el sobre virtual d'admissió, només haureu d'imprimir els fulls, emplenar-los i presentar-los al centre.

           Recordeu que després s'ha de formalitzar l'admissió amb la MATRICULACIÓ ( del 20 al 29 de juny de 2017).SOBRE D'ADMISSIÓ CURS 2017-2018 (IMPRIMEIX, EMPLENA I ENTRAGA)
TRÍPTIC PORTES OBERTES DIMARTS 11 D'ABRIL
MODEL DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ.

RESOLUCIÓ DE 29 DE MARÇ DE 2017 PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT ALS ENSENYAMENTS D'INFANTIL I PRIMÀRIA.
CALENDARI D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT ALS ENSENYAMENTS D'INFANTIL I PRIMÀRIA. VALENCIÀ
CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN LA ENSEÑANZA DE INFANTIL Y PRIMARIA. CASTELLANO