46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   
Organización. Presentación

Menu. Organización
  
  


ITACA: Web Família

                      
Enllaç a Itaca Família              

Introducció

ITACA, el projecte desenrotllat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a modernitzar la gestió administrativa i acadèmica dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.

ITACA disposa d’informació amb què “connectar” amb les famílies, ajudant-les a sentir-se millor informades sobre l’evolució educativa dels seus fills i permetent-los establir vies de comunicació alternatives amb el centre.

Què és Web Família?

Web Família és la web (https://familia.edu.gva.es) des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Quins requeriments de connexió s’exigixen?

Els requeriments són molt bàsics. Qualsevol ordinador amb què es navegue habitualment per Internet és suficient. Els navegadors habituals estan suportats. 

Com accedim a esta Web?

Des de la pàgina web https://familia.edu.gva.es , accessible des del portal de la Conselleria, i una vegada introduït el nostre NIF complet i la contrasenya (que ens arribarà per correu electrònic), la pàgina web ens mostrarà la informació dels nostres fills.

Com sol·licitar l’accés i aconseguir la clau?

Al començament de curs heu d'haver rebut un missatge generat pel centre facilitant-vos el nom d'usuari i la contrasenya per a accedir. Si no és així, acudiu a Secretaria en l'horari d'atenció a pares, i sol·liciteu-la de nou:

El pare o tutor legal de l’alumne ha de presentar una sol·licitud en el centre. El sol·licitant haurà d’estar registrat com a familiar de l’alumne (si no ho està, haurà d’aportar dades bàsiques –NIF, nom i cognoms, dades de contacte), i haurà d’especificar amb claredat l’email de contacte.

El centre disposa d’una opció amb què generar i enviar de forma automàtica la clau. Esta clau arribarà de forma totalment anònima a l’e-mail que aporta el sol·licitant.

Quines validacions es fa en el centre per a donar este accés al pare/mare o tutor?

El centre és responsable d’assegurar que el sol·licitant és tutor legal de l’alumne, podent sol·licitar la documentació acreditativa en cas de dubte. Sense tutela no hi ha accés a la informació de l’alumne.

Què ocorre si tinc diversos fills en el mateix centre o en diferents centres?, he de recordar una clau per cada fill?

Cada centre genera una clau d’accés única (que rebrà per email), vàlida per a tots els fills que tinga matriculats en ell. En el cas que els seus fills estiguen matriculats en centres distints, tindrà distintes claus d’accés.

Una vegada dins, tindrem l’opció de canviar la clau inicial per una més senzilla de recordar. Si posem la mateixa contrasenya que teníem per a altres centres, la pròxima vegada que entrem veurem la informació de tots ells al mateix temps.

Com em subscric per a rebre notificacions?

La subscripció a notificacions d’informació associada als nostres fills es realitza en la pròpia pàgina web. Allí trobarem una secció en què triar la informació que ens interessa, i el compte de correu electrònic on desitgem que ens arriben els avisos.

Què fer en cas de pèrdua de la clau d'accés?

Existixen dues opcions per a generar una nova contrasenya:

  • Des de la pàgina https://familia.edu.gva.es al polsar en "Ha oblidat la contrasenya?" apareixerà una nova finestra on ha d'introduir el seu nom d'usuari (número de document d'identitat) , el compte de correu electrònic proporcionat al centre educatiu i polsar el botó "Regenerar contraseña".
  • Pot dirigir-se al centre on està matriculat el seu fill o filla i presentar novament la sol·licitud (o la còpia de l'anterior) , indicant clarament la seua direcció de correu electrònic. El centre tornarà a tramitar esta sol·licitud per a generar una nova clau que es rebrà de forma anònima en la direcció de correu electrònic especificada en la sol·licitud.
 

Carta presentació Web Família i Servici SMS /Carta presentación Web Familia y Servicio SMS.
Model sol·licitud accés Web Família / Modelo solicitud acceso Web Familia.
Requisits accés Web Familia: Certificats Seguretat / Requisitos acceso Web Familia: Certificado Seguridad.
LOPD: condicions d'ús / LOPD: condiciones de uso.
Guia ús Web Família /Guía uso Web Familia.