46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   
Organización. Presentación

Menu. Organización
  
  

Organització del centre

En este apartat s'arrepleguen tant l'organització administrativa com l'organització tecnico-pedagògica del centre: òrgans col·legiats, unipersonals, etc.