46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   

  
  


DESCÀRREGA DE CERTIFICATS DE CURSOS DE FORMACIÓ

El personal docent de la Generalitat (funcionaris de carrera i funcionaris interins) pot obtindre els certificats de participació en activitats de "Formació del professorat" organitzades o gestionades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, des de l'Oficina Virtual. 

https://oficinavirtual.edu.gva.es/oficina_edu/Quan es firma este certificat s'emet un correu al compte corporatiu @gva.es del seu titular, indicant-li l'enllaç web a l'Oficina Virtual, així com l'identificador Id i el Codi de Verificació del dit document, que pot descarregar-se des de la pestanya "Obtener document per mitjà de codi de verificación". 

Podeu accedir al vostre compte de correu electrònic gva.es a través del següent enllaç:

https://webmail.gva.es/login.php