46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   

  
  


OFICINA VIRTUAL CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

L'Oficina Virtual de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'adreça electrònica a través de la qual els centres educatius podran accedir a la informació, servicis i tràmits electrònics de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Es poden realitzar els tràmits i veure l'estat dels mateixos a través d'Internet des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Conselleria.

Els tràmits amb tramitació electrònica que es realitzen a través de l'Oficina Virtual tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de forma presencial.

A través de l'Oficina, la Conselleria anirà posant progressivament a disposició dels centres educatius nous servicis i procediments electrònics. Només podran iniciar-se telemàticament, aquells procediments que apareguen disponibles en la mateixa.

Accés a la Oficina Virtual

Manuals genèrics

Manuals de tràmits