46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   
Recursos del entorno. Detalle

Menu. Recursos del entorno
  
  


Història del centre

EL CEIP SANT MIQUEL DE LLÍRIA

El col·legi públic d’Educació Infantil i Primària “Sant Miquel”, que s’ubica a l’oest de la ciutat, està rodejat per edificis de nova construcció i per una zona de recent urbanització.

El centre disposa de dos edificis: un per a l’Educació Infantil i l’altre per a l’Educació Primària.

El col·legi naix el 1977 per la necessitat d’ampliar l’oferta pública formativa educativa en la població escolar (hi havia un col·legi públic) i d’agrupar aules ja existents però repartides per tota la població.

Amb motiu del 25é Aniversari (2002-03) es dota el centre d’una de les característiques físiques per la qual des d’aleshores es coneix: “El col·legi dels llapis”.

Aquestes són algunes de les dades més rellevants en la història del nostre col·legi:

 • Curs 1977-78. Inauguració del col·legi d’EGB amb dues línies en castellà des de 1r fins a 8é , amb un total de 16 unitats.

 • Curs 1979-80. Ampliació del col·legi amb l’edifici d’Educació Preescolar amb 4 unitats de Preescolar, dos de 4 anys i dos de 5 anys.

 • Curs 1991-92. Ampliació de l’Etapa d’Infantil amb la incorporació de dues aules de tres anys.

 • Curs 1992-93. Transformació progressiva d’una línia en valencià:Programa d’Ensenyament en Valencià.

 • Curs 2000-01. El primer cicle de l’ESO passa als IES de la localitat, el CEIP Sant Miquel fou adscrit a l’IES Camp de Túria.

 • Curs 2001-02. S’inicia la tercera línia al nivell de 6é.

 • Curs 2005-06. S’accentua la tendència cap a les dues línies amb Ensenyament en Valencià.

 • Curs 2005-06. Progressiva incorporació de la tercera línia des l’etapa d’Educació Infantil.

 • Curs 2008-09. Es completa la tercera línia.

Tots aquests canvis feren necessàries successives remodelacions i adaptacions dels espais així com la incorporació d’aules prefabricades al pati del col·legi.

Però al mateix temps que el centre experimentava canvis en la infraestructura i composició d’unitats, s’anava avançant en un camí de qualitat i d’innovació pedagògica junt amb la incorporació de les noves tecnologies:

 • Curs 1977-78. Des d’un principi els mestres que inauguraren el Col·legi Sant Miquel ho feren amb entusiasme i capacitat d’esforç:

“Todos nos pusimos a trabajar con una actitud ilusionante, desprendida i sacrificada. Nadie ponía peros a las distintas propuestas en beneficio de la buena marcha del colegio, aunque aquello supusiera más trabajo y más incomodidades. Las actitudes, realmente positivas, constituían la tónica de actuación de todo el profesorado. ¡Así daba gusto trabajar!”

 • Curs 1978. Constitució de l’AMPA del CEIP Sant Miquel.

 • Curs 1994-95. Creació del cor escolar del CEIP Sant Miquel “El cor de l’alegria”.

 • Des de 1995. Participació en els “Premi Sambori i Trobades d’Escoles en Valencià.”

 • De 1996 a 1999. Participació en el programa europeu Comenius - Sòcrates.

 • Curs 1998-99. Participació en el programa Infocole, amb la dotació d’una aula d’Informàtica.

 • Del 2000 al 2006 Participació en el Programa de Voluntariat Europeu.

 • Del 2002 al 2008. Participació en el programa internacional “La llegada del otro al imaginario infantil”.

 • Curs 2003-04. Creació de la pàgina web del Col·legi Sant Miquel.

 • Curs 2003-04. Posada en funcionament del “pati actiu o paradeta” a l’hora del pati.

 • Curs 2003-04. Integració en la REEPS (Escoles Europees Promotores de Salut).

 • Curs 2005-06. Incorporació en la Xarxa de Centres de Qualitat de la Comunitat Valenciana.

 • Des de 2006. Posada en marxa de la “Paradeta literària” (Biblioteca mòbil) a l’hora del pati.

 • Del 2006 al 2011. Participació en el Programa d´Acollida al Sistema Educatiu. (Aula PASE)

 • Del 2006 al 2010. Participació en el Programa d´Acompanyament Escolar. (Aula PAE)

 • Curs 2007-08 S’inicia la dotació a cada aula des d’Infantil fins a Primària d’un ordinador.

 • Curs 2007-08. El col·legi rep el 1r Premi BUPI  "Bones Pràctiques per a la Integració".

 • Curs 2008-09. El col·legi rep el 2n Premi de Qualitat en el Nivell I.

 • Curs 2009-10. Reconeixement en la Xarxa Educativa de Qualitat del Nivell II.

 • Des de 2008. Instal·lació d’Internet i pissarres digitals a les aules.

 • Curs 2008-09. Homenatge a l’escultor Silvestre d’Edeta pel seu centenari. Col·locació a la façana del centre d’un mural commemoratiu.

 • Curs 2008-09. Aula mòbil d’informàtica.

 • Des de 2009. Es posa en funcionament el “Pati actiu” a Infantil.

 • Cursos 2009-11. Participació en el programa “Educarte”.

 • Curs 2010-11. El col·legi rep el "Tirant avant" ( festival de l’audiovisual i les noves tecnologies).

 • Curs 2012-13. Es completa la dotació de pissarres digitals a totes les aules des d’ Infantil fins a Primària.

Al llarg d’aquests anys el col·legi ha rebut alumnes de diversa procedència, condició social i cultural, que ha fet més enriquidora l’educació i la convivència al centre. De ben segur podem dir que el principi que va guiar els primers mestres del CEIP Sant Miquel és en aquesta època més vigent que mai; no escatimar esforços perquè tots els alumnes reben un ensenyament de qualitat independentment del seu origen.

Cal esperar que els canvis que estiguen per vindre en un futur siguen positius per a la millora de l’educació en general i en el nostre centre, sense oblidar que a la fi els protagonistes de qualsevol canvi han de ser les persones, la Comunitat Educativa en aquest cas. Pares, mestres i alumnes estem tots implicats en el que sens dubte és un bon objectiu, és una bona missió: PROPORCIONAR ALS NOSTRES ALUMNES GUIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL EN L'ASPECTE EMOCIONAL, SOCIAL I INTEL·LECTUAL PERQUÈ CADA ALUMNE EN FUNCIÓ DE LES SEUES POSSIBILITATS SIGA CAPAÇ D’INTERACTUAR DE MANERA POSITIVA, SATISFACTÒRIA I HARMÒNICA EN UN MÓN EN CANVI CONTINU.