IES BENICALAP

Principal
Presentació
Documents
Professors
Aula Virtual
SGD
Departaments
Automoció
Secretaria
AMPA
Biblioteca
CLIL
Erasmus +
Revista
Noticies

NOVA CIRCULAR  "XARXA LLIBRES de TEXT".

LA CONSELLERIA ENS TRANSMET LA SEGÜENT INFORMACIÓ (27-11-2015):

S'informa que estan disponibles en la pàgina:

http://www.ceice.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp les Instruccions generals de data 23 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, sobre el Programa Xarxa de Llibres de Text .

La direcció del centre facilitarà esta INFORMACIÓ a les famílies de l'alumnat, fent menció especial a l'apartat de les famílies i en concret a les factures o documents justificatius que s'han d'adjuntar a la sol·licitud.

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT

Circular Xarxa Llibres

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTE PER A LA BOLSA DE TREBALL DEL CICLE SUPERIOR D'ARTISTE FALLER I ESCENOGRAFIES.

Presentació de Sol·licituds del 23 de novembre al 4 de desembre de 2015

Convocatòria

Full d'Inscripció

CIRCULAR EMPADRONAMENT "XARXA LLIBRES de TEXT" I APARCAMENT AUTOBÚS ESCOLAR.

Pica aci per accedir a la circular

JA POT ACCEDIR AL SISTEMA SGDWEB. Curs 2015-2016.

    

Pica aci per acedir al SGDWEB 

IMPORTANT: Utilitze preferenment com a usuari  DNI NIE o Passaport de l'alumne sense lletres i la contrasenya el NIA del alumne.

Els Alumnes que no tenen DNI -NIE- Passaport el nom d'usuari son les inicials dels cognoms i nom en minuscules.

Per un canvi en el sistema de gestió. es possible que els DNI-NIE dels pares/mares d'alumnes (sobre tot els nous) no es troben a la base de dades actualizada. Aniran incorporant-se paulatinament. En eixe cas utilitzar el DNI-NIE del alumne per a accedir al sistema.

Tinga present que les dades s'actualitzen diariament a les 14:30 a les 15:30 i a les 20:40 hores.

Pique aci per obtindre més ajuda.

ELS HORARIS D'ATENCIÓ ALS PARES/MARES PER AL CURS 2015-2016 DE CADA PROFESSOR JA ES PODEN CONSULTAR A LA PÀGINA WEB.

Pica ací per accedir

Per obtindre el programa Acrobat Reader (arxius PDF) pica aci  

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DEL AMPA. CURSOS ANGLÈS IES BENICALAP.

Al igual que el curs passat a partir del mes d'octubre és realitzarà un curs d'anglès com activitat voluntaria i extraescolar per als alumnes del centre mitjançant una academia contractada per l'AMPA i amb un cost inferior al de mercat.

Els Alumnes interessats deuran lliurar el bulletí Adjunt a Conserjeria o a través de la bústia de l'AMPA.

Si existeix suficient nombre d'alumnes és possible que és realitze l'activitat en díes i horaris compatibles amb l'horari lectiu de a cadascun dels nivells. ESO, BATXILLERAT I CICLES.

Està circular és repartirà als alumnes a través del tutor-tutora.

Carta explicativa i bulletí d'inscripció.

Informació Acedàmia.

HORARI AUTOBÚS ESCOLAR:

ANADA:

    7:25 h CARPESA: Av del Palmaret (Parada Bus). 

    7:32 h. BENIFARAIG: c/Ferrer i Bigne 47 (Ajuntament). 

    7:35 h. BORBOTÓ: Parada Bus EMT

    7:38 h. POBLE NOU: Camí Montcada 245-243 (BAR POBLE NOU)

TORNADA: POBLE NOU- CARPESA- BENIFARAIG- BORBOTÓ 

 Dilluns, Dimecres i divendres eixida del centre a les 14:10 h.

Dimarts i Dijous. Eixida del Centre a les 15:05 h.

LISTADO DE LIBROS ESO - BACHILLERATO.

Listado libros curso 2015-2016

IMPORTANT: Literatura Universal és una asignatura nova (opcional) del Batxillerat de Humanitats. (veure Itineraris)

El llibre de CMC (assignatura antiga) s'utilitzarà per a la nova assignatura de Cultura Científica (a triar entre Religió i Anatomia Aplicada)

Anexos Material Dibujo

Equipamiento Educación Física

Los libros en negrita y sombreados suponen cambios respecto al curso pasado.

LISTADO DE LIBROS CICLOS FORMATIVOS.

Listado libros Ciclos curso 2015-2016

JA ESTÀ PUBLICAT EL NÚMERO 26 DE LA NOSTRA REVISTA 

Visualització Prèvia en Isuu

Pica aci per baixar en PDF 

Per obtindre el programa Acrobat Reader (arxius PDF) pica aci  

VISITA NUESTRO BLOG RADIO PATIO 36

Pincha la imagen o aquí para acceder a nuestro blog

Per obtindre el programa Acrobat Reader (arxius PDF) pica aci  

CALENDARI ESCOLAR 2015-2016.  

Pica Aci per Baixar el Document

ESTE CENTRE TÉ ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESIONAL I ESO COFINANÇADES PEL FONS EUROPEU   

 

Per a més informació pot accedir als següents enllaços de la Comissió Europea relativa als Fons Estructurals i als dels Organismes Intermedis:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es

http://www.empleo.gob.es/uafse

http://www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos

   

L'IES Benicalap per l'Escola Pública i Digna

 

Google

  Per obtindre el programa Acrobat Reader (arxius PDF) pica aci   

       

 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport        

 

[ Principal ] Presentació ] Documents ] Professors ] Aula Virtual ] SGD ] Departaments ] Automoció ] Secretaria ] AMPA ] Biblioteca ] CLIL ] Erasmus + ] Revista ] Noticies ]

ã IES Benicalap. Dr.Nicasio Benlloch 130. 46015-València. Tel: 961206305. Fax: 961206306. E-mail:46023547@edu.gva.es