Erasmus +

Principal
Presentació
Documents
Professors
Aula Virtual
Departaments
Automoción
Secretaria
AMPA
Biblioteca
Pla Lectura
CLIL
Erasmus +
Revista
Noticies

 

  NOU PROJECTE  ERASMUS + KA2 (2016-17 i 2017-18): 

VISITA EL LLOC WEBSITE DEL PROJECTE: www.wemakeradio.eu

VISITA EL NOSTRE BLOG: https:///soundcloud.com/user-345218139

-El nostre projecte Erasmus+ KA2, “SOUND OF EUROPE, WE ARE MAKING RADIO” ha estat seleccionat per l'Agència Nacional Espanyola, SEPIE, en col·laboració amb sis centres educatius de secundària de cinc països de la Unió Europea: Àustria, Alemanya, Itàlia (dos centres), Portugal i Lituània.

-Participants: Deu professors de l'IES Benicalap participaran fins a maig de 2018 en quatre mobilitats amb alumnes, de 7 dies de durada; i tres mobilitats de coordinació de professorat, de 3 dies de durada.

Els objectius principals d'aquest projecte:

·Aprendre a fer ràdio, conéixer el sofware i les tècniques i habilitats que es requereixen per a fer ràdio.

·Treballar clixés i estereotips dels països, per eliminar-los i, d’altra banda, conéixer les cultures i els espais naturals dels cooperants.

·Treballar de forma col·laborativa.

·Millorar les competències comunicatives, especialment en anglés, com a llengua de comunicació entre països, tant en l’alumnat com en el professorat. Però també introduir o practicar les diverses llengües dels països cooperants.

DESENVOLUPAMENT DELS INTERCANVIS

Coordinació professorat

Àustria ( Vöcklabruck) ................................................. setembre-octubre 2016

Alemanya (Dieburg) .................................................. setembre-octubre 2017

Àustria ( Vöcklabruck) ................................................. setembre-octubre 2018

Mobilitats alumnat i professorat

Àustria, ( Vöcklabruck) ................................................................. octubre 2016

(Itàlia (Gioia) ............................................................................ novembre 2016)*

(Portugal (Ferreira do Zèrere) ....................................................... març 2017)*

Lituània (Lazdijai) ......................................................................... maig 2017

Alemanya (Dieburg) .................................................................. octubre 2017

Espanya (IES BENICALAP, València) ........................................... febrer 2018

Itàlia (Nàpols) ............................................................................. maig 2018

NOTA: els intercanvis marcats amb asterisc no es realitzen per motius d’agenda.

FINANÇAT per la UE.

Per a difondre les activitats del projecte hem crea el lloc web dalt assenyalats.

 

 PROJECTE DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT ERASMUS + KA1 (2015-16 i 2016-17): 

VISITA EL NOSTRE BLOG: benicalapeneuropa.wordpress.com

Nuestro proyecto erasmus+, ka1, “BENICALAP EN EUROPA, FORMACIÓN DE PROFESORES”, ha sido uno de los 309 proyectos seleccionados por el SEPIE entre más de 700 presentados por centros docentes de toda España.

 

Nueve profesores del I.E.S. Benicalap participarán, a lo largo de dos años, en catorce movilidades. Son períodos de formación que oscilan entre 5 y 14 días de duración y que se desarrollan en otros países de la Unión Europea.

 

Los objetivos principales de este proyecto de dos años (2015-2017) son:
-Mejorar la competencia lingüística del profesorado.
-Desarrollar la dimensión europea de nuestro centro.
-Incrementar el desarrollo de la metodología CLIL a partir del curso 2016, con dos vertientes, francés e inglés.

 

Hay dos tipos de actividad:
-Formación lingüística individual del profesor.
-Estancias en otrosinstitutos europeos.

Para difundir el progreso y los resultados de este proyecto hemos creado un blog: benicalap en europa.

http://benicalapeneuropa.blogspot.com.es/

  WEB COMENIUS NOU PROJECTE 2013-2015: 

http://meltingtheice.com

Our school has been taking part in different Comenius European projects. These projects have involved at least three countries. The language we use is English.

The main aims are the following:

a) the knowledge of other countries;

b) the importance of speaking English as a mean of communication.

c) the exchange of cultural experiences.

Three previous projects have already been done. The first one from 2001 to 2004, the second one from 2005 to 2008, and the third one from 2009 to 2011. Our students have made exchanges with pupils from Austria, Hungary, Poland, Malta, Portugal, the Czech Republic and Italy, which has allowed them to accomplish the aforementioned objectives because they have shared their cultural roots as they have worked on topics such as music, art and architecture using English to communicate to each other.

            This year we are working in another project, the fourth one, that started in 2013 and will finish in 2015. Four other schools from Germany, Sweden, France and Italy have agreed to plan activities to be developed in this period. The main products to perform are a tourist guide of every city involved in the project, a digital poster about “hometown for young European citizens”, a webquest about “working and studying in the partner regions after school”, and a digital presentation about “cultural background of festivals”.

 

El nostre institut, des de la seva creació en l'any 2001, participa en un projecte europeu anomenat Projecte Comenius. Este projecte està format per almenys 3 països d'Europa, sent la llengua utilitzada l'Anglès.

            Els dos objectius d'este projecte son:

            a) el coneixement de diferents països de la Unió Europea.

            b) entendre la importància de saber anglés per comunicar-se a la UE.

             c) l'intercanvi d'experiències culturals.

            Hem realitzat ja tres projectes. El primer des de 2001 a 2004, el segon des de 2005 a 2008, i el tercer des de 2009 a 2011, on els nostres alumnes van fer intercanvis amb alumnes de Àustria, Hongria, Polònia, Malta, Portugal, la República Txeca i Itàlia. 

            S'ha sol·licitat un nou projecte, el quart, que es desenvoluparà des de 2013 a 2015. Altres escoles d'Alemania, Suècia, França i Itàlia s'han implicat en el desenvolupament del següents productes: una guia turística de cada ciutat participant, un pòster digital sobre “la ciutat ideal per a jovens europeus”, una webquest sobre “treballar i estudiar en un dels països participants” i una presentació digital sobre “l'escenari cultural de les festivitats”.      

  

 

Principal ] Presentació ] Documents ] Professors ] Aula Virtual ] Departaments ] Automoción ] Secretaria ] AMPA ] Biblioteca ] Pla Lectura ] CLIL ] [ Erasmus + ] Revista ] Noticies ]

ã IES Benicalap. Dr.Nicasio Benlloch 130. 46015-València. Tel: 961206305. Fax: 961206306. E-mail:46023547@.gva.es