Departament d'Informàtica

(Curs 2017/2018)


  Cada avaluació vos deixaré accessibles tres blocs de continguts per treballar-los les 10 setmanes que la "formen".

Primera AVALUACIÓ.


  Per aconseguir tasques atractives, que motiven l'aprenentatge, he decidit fer activitats tipus "Webquest", organitzades en 7 blocs.

  Els alumnes hauran de respondre, per escrit, les qüestions que es plantegen. La profunditat en què es realitze cada activitat dependrà de l'interés i capacitat de l'alumne.

  Les activitats han d'estar dirigides pel professor/a, que limitarà el temps i l'esforç dedicat a cada qüestió, i avaluarà (identificació d'encerts, adequació de les respostes...) la tasca realitzada.

  Cal ser flexible amb el ritme d'aprenentatge de cada alumne. Aquesta mateixa flexibilitat s'ha d'aconseguir en les institucions educatives, cercant constantment la millor manera d'adaptar-les als canvis.