Departament d'Informàtica

(Curs 2016/2017)


  Per aconseguir tasques atractives, que motiven l'aprenentatge, he decidit fer activitats tipus "Webquest", organitzades en 7 blocs.

  Els alumnes hauran de respondre, per escrit, les qüestions que es plantegen. La profunditat en què es realitze cada activitat dependrà de l'interés i capacitat de l'alumne.

  Les activitats han d'estar dirigides pel professor/a, que limitarà el temps i l'esforç dedicat a cada qüestió, i avaluarà (identificació d'encerts, adequació de les respostes...) la tasca realitzada.

  Cal ser flexible amb el ritme d'aprenentatge de cada alumne. Aquesta mateixa flexibilitat s'ha d'aconseguir en les institucions educatives, cercant constantment com adaptar-les als canvis.