PREMI BALDIRI REIXAC
(2011)  
      
CENTRE PLURILINGÜE   

PREMI CIUTAT BENIDORM
(20
10)             
           
 PREMI CASAL JAUME I
(2005)
    

 NOU PORTAL 

 PÀGINA WEB DEL COL·LEGI

Està actualitzada dins del portal educatiu de MESTRE A CASA, que pots trobar a la direcció següent:

http://mestreacasa.gva.es/web/301155000


DADES DEL CENTRE.

Adreça : 
Adreça : Avda VENEZUELA 5 
Ciutat : BENIDORM 
Codi Postal : 03502 
Telèfons : 
Telèfon : 966870690 
FAX : 966870691 
Correus : 
ausiasmarch84@gmail.com 

Blog del 25 aniversari del col·legi

Enllaços d'interés