C.P.  VICENTE  BLASCO  IBÁÑEZ

Pasaje Maestra Rogelia Antón  s/n
46910 Benetússer (Valencia)
Tel.: 963 76 05 65            Fax: 963 18 22 47                  

CRÒNICAPROJECTE  EDUCATIU
 • QUINS SOM.
 • QUÈ VOLEM.
 • COM ENS ORGANITZEM
PROGRAMES  I  PROJECTES
 • DISSENY PARTICULAR del PROGRAMA.
 • ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
 • PLA D'ACOLLIDA.
 • PLA DE CONVIVÈNCIA.
 • PLA D'ACCIÓ TUTORIAL.
 • PLA D'AUTOPROTECCIÓ.
 • BIBLIOTECA.
 • MEDI AMBIENT.
 • MENJADOR ESCOLAR
 • AGENDA 21 ESCOLAR.
 • FORMACIÓ EN CENTRE.
 • GESTIÓ DE QUALITAT.
RECURSOS
 • HUMANS.
 • MATERIALS.
 • D'INFRAESTRUCTURA.
ACTIVITATS
 • DE CICLE.
 • DE CENTRE.
 • AMPA / AJUNTAMENT
SUGGERÈNCIES